NL
EN

WAT DOEN WE?

BUSINESSPLANNEN

WIJ ONDERSTEUNEN DE LEIDERS EN AANDEELHOUDERS

van middelgrote en grote bedrijven bij het maken van ambitieuze businessplannen

We werken nauw samen met de leiderschapsteams van onze opdrachtgevers om de beste plannen te maken die ze ooit hebben gemaakt. We coördineren het proces, doen het grondwerk (analyse, presentatie) en dragen bij aan de ontwikkeling van ideeën en besluitvorming. We begrijpen de dynamiek tussen leiderschapsteams, medewerkers en aandeelhouders en hun verschillende perspectieven. Het resultaat is een ambitieus maar op feiten gebaseerd plan met een sterke financiële onderbouwing dat stakeholders op een lijn brengt en eigendom is van het leiderschapsteam. Om te benadrukken dat onze rol achter de schermen is: onze naam komt nooit voor op het definitieve plan.

BUSINESS REVIEWS

BUSINESS REVIEWS VOOR INVESTEERDERS EN BANKEN

We beoordelen de positie en toekomstperspectieven van bedrijven als input voor investerings- of financieringsbeslissingen door investeerders of banken. We brengen belangrijke marktontwikkelingen in kaart, we bekijken de recente financiële prestaties, we identificeren de benodigde opties voor verbetering en we beoordelen de haabaarheid van prognoses en onderliggende aannames. Een Business Review kan van grote waarde zijn:

BUSINESS CASES

ALS ONDERBOUWING VOOR INGRIJPENDE KEUZES

Wanneer de langetermijnstrategie duidelijk is, maar er belangrijke keuzes moeten worden gemaakt, ondersteunen we de ontwikkeling van uitgebreide business cases waarin alle relevante perspectieven voor een goede besluitvorming worden aangepakt. Wij zijn betrokken geweest bij business cases voor:

Terugbellen?

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Design and website powered by: Doks design agency