EN
NL

Wie zijn we?

Hendrik Jan Zandbergen

Combineert een ondernemersachtergrond met een uitvoerige ervaring in consulting en (project-)management. Na zijn studie bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, heeft hij eerst gewerkt als zelfstandig consultant voor kleine en middelgrote ondernemingen. Vanaf 2000 is hij gaan werken bij een bureau voor strategie consulting. In die tijd deed hij projecten voor o.a. Stork, RAI, LeasePlan en Essent en publiceerde hij over het onderwerp strategische allianties. In 2004 heeft hij samen met Marc Donckers Lebrowsky opgericht.

Hendrik Jan heeft een sterk pragmatische insteek in het analyseren en oplossen van problemen. Bij het invoeren van gekozen oplossingen is hij uiterst gedreven om het resultaat te bereiken, rekening houdend met de belangen van de diverse stakeholders.

Marc Donckers

Na zijn studie natuurkunde in Leiden en een jaar bij IBM in de USA, ging hij werken bij Akzo Nobel. Daar was hij achtereenvolgens marketing manager en general manager van de business-unit Photonics, een business development initiatief met activiteiten in Nederland, Californië en Japan. Na de verkoop van deze business unit aan een grote producent van telecomsystemen ging Marc werken bij een bureau voor strategieadvies. In die tijd deed hij projecten voor o.a. Shell, Philips, Akzo Nobel, ABN Amro en DSM. In de 3 jaar voor de oprichting van Lebrowsky werkte Marc voor FrieslandFoods, waar hij bijdroeg aan het ontwikkelen van groeiplannen voor een aantal werkmaatschappijen.

Marc slaagt erin om zijn sterk ontwikkelde analytisch vermogen te combineren met de vaardigheid om complexe problemen terug te brengen tot de essentie en vervolgens concrete acties te initiëren en te managen.

Terugbellen?

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Design and website powered by: Doks design agency